انواع فرآورده های پودری: پودر آب پنیر
پودر لاکتوسرم
شیر خشک
پودر پروتئین
نگاهی به انواع
فرآورده های
پودری پالود
تمامی محصولات

وزن:

۱۵ كيلوگرم

توضیحات:

محصول پودر پروتئین تغلیظ شده، فرآورده‌ای غنی از پروتئین‌های شیر است. این محصول به عنوان یک منبع پروتئینی با کربوهیدرات کم محسوب می‌شود و از نظر استاندارد ملی ایران و نیاز مشتری و صنعت، به سه نوع: پروتئین پایین با بازه درصدی ۴۲-۵۵، پروتئین متوسط با بازه درصدی ۵۵-۷۰ و پروتئین بالا با بازه درصدی ۷۰-۸۵ تقسیم می‌شود، این محصول از ارزش تغذیه‌ای خاصی برخوردار می‌باشد و به لحاظ دانه‌بندی و حلالیت، بر اساس تقاضای مشتری و مصارف گوناگون تولید و عرضه می‌گردد. این فرآورده به عنوان ماده اولیه در صنایع غذایی (صنعت تولید نان و فرآورده‌های آردی، محصولات لبنی، فرآورده‌های پروتئینی و...)، مکمل‌های رژیمی-غذایی ورزشکاران، غذای کودکان و... کاربرد دارد.

پودر پروتئین
تغلیظ شده شیر

پودر شیر خشک

وزن:

۲۵ كيلوگرم

توضیحات:

این محصول به لحاظ ارزش تغذیه‌ای تمام ویژگی‌های شیر را دارا است و محتوی حداقل ۳۱ درصد پروتئین درماده خشک بدون چربی است، قطعا وجود محصولی که امکان دسترسی و نگهداری آن به نسبت شیر خام آسان‌تر است در مصارف گوناگون صنعتی بسیار کارا است، این فرآورده بر اساس میزان چربی دارای تنوع سه‌گانه:
پودر شیر خشک بدون چربی، پودر شیر خشک کم‌چرب، پودر شیر خشک پرچرب (کامل) است.
این فرآورده به عنوان ماده اولیه در صنایع غذایی (صنعت تولید نان و فرآورده‌های آردی، محصولات لبنی و...)، مکمل‌های غذایی-رژیمی، غذای کودکان و... کاربرد دارد.

وزن:

۲۰ کیلوگرم

توضیحات:

این محصول حاصل مخلوط شدن شیر تازه گاو و آب پنیر حاصل از تولید پنیر (انواع پنیر) می‌باشد. پودر لاکتوسرم برای مصارفی که اندازه درصد پروتئین و لاکتوز در آن‌ها از اهمیت بالایی برخورد است به کار می‌رود. هر چه درصد پروتئین بالاتر باشد مقدار لاکتوز آن کمتر و بلعکس.
پودر لاکتوسرم برای تطابق با تقاضا و نوع مصرف در سه نوع بدون چربی، کم‌چرب، پرچرب تولید می‌گردد. این فرآورده به عنوان ماده اولیه در صنایع غذایی و صنایع وابسته، صنعت تولید نان و فرآورده‌های آردی، محصولات لبنی و... کاربرد دارد.

پودر شیر خشک و آب پنیر
(لاکتوسرم)

پودر آب پنیر
(پرمیت، اسیدی و آنزیمی)

وزن:

۲۰ كيلوگرم

توضیحات:

پودر آب پنیر در سه نوع پرمیت، اسیدی و آنزیمی، حاصل فرآیند تولید انواع پنیر است. به جهت حفظ و جلوگیری از آلودگی محیط زیست، آب پنیر حاصل از فرآیند پنیرسازی تبدیل به محصولات طبیعی از قبیل پودر آب پنیر، نوشیدنی بر پایه لبنیات، کنستانتره تغلیظ شده، قره قروت و غیره می‌گردد .
این فرآورده دارای پروتئین در بازه درصدی ۵-۱۲ و مقادیر متفاوت درصد لاکتوز (قند شیر) می‌باشد و نکته مهم این است که پروتئین‌های موجود در پودر آب پنیر از نوع پروتئین‌های سرمی شیر با زنجیره کوتاه است که به لحاظ ارزش غذایی از ویژگی‌ خاصی برخوردار است. پودر آب پنیر در صنایع تخمیری، صنایع لبنی، مکمل‌های غذایی-رژیمی، تنقلات و فرآورده‌های حجیم شده مانند پفک، صنایع آرد نانوایی به جهت قند شیر (لاکتوز) بالای آن که فرآورده نیاز به تخمیر دارد، صنایع بیوتکنولوژی به عنوان سوبسترای میکروبی و... کاربرد دارد.