محصولات پودری: پودر پایدار کننده ماست غیر چکیده
پودر پروتئین
پودر آب پنیر
پودر شیرخشک
پودر پرمیت
فرآورده های پودری مشاهده محصولات

پودر پایدار کننده ماست غیر چکیده

(استابلایزر)

وزن:

۲۵ كيلوگرم

توضیحات:

پایدار کننده در محصولات نقش پایدار سازی و تثبیت کنندگی دارد . در صنایع غذایی برای افزایش پایداری ، کیفیت و قوام محصول استفاده میشود. پایدارکننده ها با ویژگی های کیفی خود بر ارزش محصول تولید شده می افزایند .این محصول با توجه به ترکیبات ویژه ای که داراست باعث افزایش خواص کیفی محصولات لبنی به ویژه در ماست میگردد.

(ارزش غذایی در هر ۱۰۰ گرم محصول)

وزن:

۱۵ كيلوگرم

توضیحات:

محصول پودر پروتئین تغلیظ شده، فرآورده ای غنی از پروتئین های شیر است، این محصول به عنوان یک منبع پروتئینی با کربوهیدرات کم محسوب می شود و از نظر استاندارد ملی ایران و نیاز مشتری و صنعت ، به سه نوع: پروتئین پایین با بازه درصدی ۵۵-۴۲، پروتئین متوسط با بازه درصدی ۷۰-۵۵ و پروتئین بالا با بازه درصدی ۸۵-۷۰ تقسیم می شود، این محصول از ارزش تغذیه ای خاصی برخوردار می باشد و به لحاظ دانه بندی و حلالیت، بر اساس تقاضای مشتری و مصارف گوناگون تولید و عرضه می گردد. این فراورده به عنوان ماده اولیه در صنایع غذایی (صنعت تولید نان و فراورده های آردی، محصولات لبنی، فراورده های پروتئینی و ...) ، مکمل های رژیمی - غذایی ورزشکاران و ... کاربرد دارد.

پودر پروتـئین
تغلیظ شده شیر

(با پروتئین متوسط)

(ارزش غذایی در هر ۱۰۰ گرم محصول)

پودر پروتـئین
تغلیظ شده شیر

(با پروتئین پایین)

وزن:

۱۵ كيلوگرم

توضیحات:

محصول پودر پروتئین تغلیظ شده، فرآورده ای غنی از پروتئین های شیر است، این محصول به عنوان یک منبع پروتئینی با کربوهیدرات کم محسوب می شود و از نظر استاندارد ملی ایران و نیاز مشتری و صنعت ، به سه نوع: پروتئین پایین با بازه درصدی ۵۵-۴۲، پروتئین متوسط با بازه درصدی ۷۰-۵۵ و پروتئین بالا با بازه درصدی ۸۵-۷۰ تقسیم می شود، این محصول از ارزش تغذیه ای خاصی برخوردار می باشد و به لحاظ دانه بندی و حلالیت، بر اساس تقاضای مشتری و مصارف گوناگون تولید و عرضه می گردد. این فراورده به عنوان ماده اولیه در صنایع غذایی (صنعت تولید نان و فراورده های آردی، محصولات لبنی، فراورده های پروتئینی و ...) ، مکمل های رژیمی - غذایی ورزشکاران و ... کاربرد دارد.

(ارزش غذایی در هر ۱۰۰ گرم محصول)

وزن:

۲۵ کیلوگرم

توضیحات:

این محصول حاصل فرآیند تولید انواع پنیراست. به جهت حفظ و جلوگیری از آلودگی محیط زیست، آب پنیر حاصل از فرایند پنیر سازی تبدیل به محصولات طبیعی از قبیل پودر آب پنیر، نوشیدنی بر پایه لبنیات، کنستانتره تغلیظ شده، قره قروت و ... می گردد .
این فراورده دارای پروتئین در بازه درصدی ۱۲-۵ و مقادیر متفاوت درصد لاکتوز (قند شیر) می باشد و نکته مهم این است که پروتئین‌های موجود در پودر آب پنیر از نوع پروتئین های سرمی شیر با زنجیره کوتاه است که به لحاظ ارزش غذایی از ویژگی‌خاصی برخوردار است. پودر آب پنیر در صنایع تخمیری، صنایع لبنی، مکمل های غذایی ـ رژیمی، تنقلات و فرآورده‌های حجیم شده مانند پفک و ... کاربرد دارد .

پودر آب پنیر آنزیمی

(پروتئین بالا)

(ارزش غذایی در هر ۱۰۰ گرم محصول)

پودر آب پنیر آنزیمی

(پروتئین پایین)

وزن:

۲۰ كيلوگرم

توضیحات:

این محصول حاصل مخلوط شدن شیر تازه گاو و آب پنیر حاصل از تولید پنیر (انواع پنیر) می‌باشد. پودر لاکتوسرم برای مصارفی که اندازه درصد پروتئین و لاکتوز در آن‌ها از اهمیت بالایی برخورد است به کار می‌رود. هر چه درصد پروتئین بالاتر باشد مقدار لاکتوز آن کمتر و بلعکس.
پودر لاکتوسرم برای تطابق با تقاضا و نوع مصرف در سه نوع بدون چربی، کم‌چرب، پرچرب تولید می‌گردد. این فرآورده به عنوان ماده اولیه در صنایع غذایی و صنایع وابسته، صنعت تولید نان و فرآورده‌های آردی، محصولات لبنی و... کاربرد دارد.

(انرژی غذایی در هر ۱۰۰ گرم محصول)

وزن:

۲۰ کیلوگرم

توضیحات:

این محصول حاصل مخلوط شدن شیر تازه گاو و آب پنیر حاصل از تولید پنیر (انواع پنیر) می‌باشد. پودر لاکتوسرم برای مصارفی که اندازه درصد پروتئین و لاکتوز در آن‌ها از اهمیت بالایی برخورد است به کار می‌رود. هر چه درصد پروتئین بالاتر باشد مقدار لاکتوز آن کمتر و بلعکس.
پودر لاکتوسرم برای تطابق با تقاضا و نوع مصرف در سه نوع بدون چربی، کم‌چرب، پرچرب تولید می‌گردد. این فرآورده به عنوان ماده اولیه در صنایع غذایی و صنایع وابسته، صنعت تولید نان و فرآورده‌های آردی، محصولات لبنی و... کاربرد دارد.

پودر آب پنیر اسیدی

(ارزش غذایی در هر ۱۰۰ گرم محصول)

پودر شیر خشک

(بدون چربی)

وزن:

۲۵ كيلوگرم

توضیحات:

این محصول به لحاظ ارزش تغذیه‌ای تمام ویژگی‌های شیر را دارا است و محتوی حداقل ۳۱ درصد پروتئین درماده خشک بدون چربی است، قطعا وجود محصولی که امکان دسترسی و نگهداری آن به نسبت شیر خام آسان‌تر است در مصارف گوناگون صنعتی بسیار کارا است، این فرآورده بر اساس میزان چربی دارای تنوع سه‌گانه:
پودر شیر خشک بدون چربی، پودر شیر خشک کم‌چرب، پودر شیر خشک پرچرب (کامل) است.
این فرآورده به عنوان ماده اولیه در صنایع غذایی (صنعت تولید نان و فرآورده‌های آردی، محصولات لبنی و...)، مکمل‌های غذایی-رژیمی، غذای کودکان و... کاربرد دارد.

(ارزش غذایی در هر ۱۰۰ گرم محصول)

وزن:

۲۵ کیلوگرم

توضیحات:

این محصول به لحاظ ارزش تغذیه‌ای تمام ویژگی‌های شیر را دارا است و محتوی حداقل ۳۱ درصد پروتئین درماده خشک بدون چربی است، قطعا وجود محصولی که امکان دسترسی و نگهداری آن به نسبت شیر خام آسان‌تر است در مصارف گوناگون صنعتی بسیار کارا است، این فرآورده بر اساس میزان چربی دارای تنوع سه‌گانه:
پودر شیر خشک بدون چربی، پودر شیر خشک کم‌چرب، پودر شیر خشک پرچرب (کامل) است.
این فرآورده به عنوان ماده اولیه در صنایع غذایی (صنعت تولید نان و فرآورده‌های آردی، محصولات لبنی و...)، مکمل‌های غذایی-رژیمی، غذای کودکان و... کاربرد دارد.

پودر شیرخشک

(پرچرب)

(انرژی غذایی در هر ۱۰۰ گرم محصول)

پودر پرمیت شیر (UF)

وزن:

۲۰ كيلوگرم

توضیحات:

پودر آب پنیر در سه نوع پرمیت، اسیدی و آنزیمی، حاصل فرآیند تولید انواع پنیر است. به جهت حفظ و جلوگیری از آلودگی محیط زیست، آب پنیر حاصل از فرآیند پنیرسازی تبدیل به محصولات طبیعی از قبیل پودر آب پنیر، نوشیدنی بر پایه لبنیات، کنستانتره تغلیظ شده، قره قروت و غیره می‌گردد .
این فرآورده دارای پروتئین در بازه درصدی ۵-۱۲ و مقادیر متفاوت درصد لاکتوز (قند شیر) می‌باشد و نکته مهم این است که پروتئین‌های موجود در پودر آب پنیر از نوع پروتئین‌های سرمی شیر با زنجیره کوتاه است که به لحاظ ارزش غذایی از ویژگی‌ خاصی برخوردار است. پودر آب پنیر در صنایع تخمیری، صنایع لبنی، مکمل‌های غذایی-رژیمی، تنقلات و فرآورده‌های حجیم شده مانند پفک، صنایع آرد نانوایی به جهت قند شیر (لاکتوز) بالای آن که فرآورده نیاز به تخمیر دارد، صنایع بیوتکنولوژی به عنوان سوبسترای میکروبی و... کاربرد دارد.

(انرژی غذایی در هر ۱۰۰ گرم محصول)