انواع کره: کره پاستوریزه حیوانی نگاهی به انواع
محصول
کره پالود
تمامی محصولات

کره پاستوریزه حیوانی
در بسته‌بندی فرمسیل

وزن:

۱۰، ۱۵ و ۲۰ گرم

توضیحات:

کره‌های پالود از خامه‌ی تازه‌ی شیرین استحصال شده از شیر گاو تهیه می‌شود و با مجهزترین روش کره‌زنی مداوم، تولید و در وزن‌های مختلف بسته‌بندی می‌شود. این فرآورده دارای حداقل ۸۲٪ چربی و حداکثر ۱۸٪ مواد غیرچرب (۱۶٪ آب و ۲٪ ماده خشک بدون چربی) است.

کره پاستوریزه حیوانی
در بسته‌بندی فویل

وزن:

۵۰ گرم، ۱۰۰ گرم

توضیحات:

کره‌های پالود از خامه‌ی تازه‌ی شیرین استحصال شده از شیر گاو تهیه می‌شود و با مجهزترین روش کره‌زنی مداوم، تولید و در وزن‌های مختلف بسته‌بندی می‌شود. این فرآورده دارای حداقل ۸۲٪ چربی و حداکثر ۱۸٪ مواد غیرچرب (۱۶٪ آب و ۲٪ ماده خشک بدون چربی) است.

کره پاستوریزه حیوانی
در بسته‌بندی کارتن

وزن:

۵ کیلوگرم

توضیحات:

کره‌های پالود از خامه‌ی تازه‌ی شیرین استحصال شده از شیر گاو تهیه می‌شود و با مجهزترین روش کره‌زنی مداوم، تولید و در وزن‌های مختلف بسته‌بندی می‌شود. این فرآورده دارای حداقل ۸۲٪ چربی و حداکثر ۱۸٪ مواد غیرچرب (۱۶٪ آب و ۲٪ ماده خشک بدون چربی) است.

کره گیاهی

وزن:

۱۰ گرم، ۱۵ گرم، ۲۰ گرم، ۵۰ گرم و ۱۰۰ گرم

توضیحات:

مارگارین (Margarine) نام دیگر کره‌ی گیاهی است. از نظر طیف گسترده‌ای از مردم، مارگارین جایگزینی برای کره بوده و در بسیاری از نقاط جهان، موفق به کسب سهم بازار بیشتری شده است. کره گیاهی در دستورالعمل غذاهای زیادی حضور داشته و بیشتر به عنوان جایگزین روغن بکار می‌رود.
کره‌های گیاهی پالود در وزن‌های ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ گرمی عرضه می‌شود.