محصولات بورک دلت به پالود گرم... درباره ما دلت به پالود
گرم...
انواع پنیر: انواع پنیرهای بورک درباره این محصول پنیر خامه ای
پنیر سفید(UF)

دلت به پالود
گرم...
پنیر سفید
تازه کم چرب
درباره این محصول پنیر تازه سفید کم چرب در تمامی وزن ها به صورت بسته بندی مجزی موجود می باشد، از ۲۵۰ گرم تا حلب ۱۶ کیلوگرم.

وزن:

۲۵۰، ۳۵۰ و ۴۰۰ گرم

توضیحات:

پنیر یکی از فرآورده های با ارزش شیر است که از نظر پروتئین، کلسیم و فسفر غنی می باشد. در این شرکت با توجه به استفاده از سیستم الترافیلتراسیون ( ساخت کشور آلمان ) در تولید پنیر، میزان پروتئین تا حد قابل توجهی افزایش می یابد و نسبت به سایر روش های تولید پنیر سفید دارای بافت منسجم تری می باشد .

پنیر سفید بورک

(یک برش پنیر تازه نسبتاً چرب ۳۰ گرم)

پنیر سفید بورک

وزن:

سطل ۲ و ۱۰ کیلوگرم

توضیحات:

پنیر یکی از فرآورده های با ارزش شیر است که از نظر پروتئین، کلسیم و فسفر غنی می باشد. در این شرکت با توجه به استفاده از سیستم الترافیلتراسیون ( ساخت کشور آلمان ) در تولید پنیر، میزان پروتئین تا حد قابل توجهی افزایش می یابد و نسبت به سایر روش های تولید پنیر سفید دارای بافت منسجم تری می باشد .

(یک برش پنیر تازه نسبتاً چرب ۳۰ گرم)

وزن:

۴ و ۱۶ کیلوگرم

توضیحات:

پنیر یکی از فرآورده های با ارزش شیر است که از نظر پروتئین، کلسیم و فسفر غنی می باشد. در این شرکت با توجه به استفاده از سیستم الترافیلتراسیون ( ساخت کشور آلمان ) در تولید پنیر، میزان پروتئین تا حد قابل توجهی افزایش می یابد و نسبت به سایر روش های تولید پنیر سفید دارای بافت منسجم تری می باشد .

پنیر سفید بورک

(یک برش پنیر تازه نسبتاً چرب ۳۰ گرم)

پنیر خامه ای بورک

وزن:

۱۵۰، ۱۷۰ و ۲۵۰ گرم

توضیحات:

پنیر خامه ای از دسته پنیرهای نرم قابل پخش است که دارای بافت خامه ای و پخش پذیر می باشد . از ویژگی های خاص این محصول استفاده از سیستم سپراتور ( ساخت کشور آلمان ) در تهیه این فراورده می باشد که در مقایسه با انواع مشابه آن در بازار به لحاظ طعم و آروما از تفاوت چشم گیری برخوردارست.

(یک برش پنیر خامه ای ۳۰ گرم)

خامه بورك

وزن:

۲۰۰ گرم

توضیحات: