انواع خامه: خامه فرادما صبحانه
خامه عسل فرادما
خامه خرما فرادما
خامه موز فرادما
خامه پاستوریزه چرب منجمد
نگاهی به انواع
محصول
خامه پالود
تمامی محصولات

وزن:

۲۰۰ گرم

توضیحات:

خامه فرادما فراورده ای است که با تکنولوژی پیشرفته فرادما (UHT ساخت کشور سوئد ) با دمای ۱۴۵ درجه سانتی گراد به مدت ۴ ثانیه استریل می شود که باعث نابودی تمام میکروارگانیسم ها با حفظ خواص کیفی بدون مواد نگهدارنده محصول می گردد و می توان این محصول را تا قبل از باز کردن درب آن در دمای محیط نگهداری کرد .این فرآورده وعده مناسبی برای صبحانه میباشد و همچنین در صنایع شیرینی- شکلات- و تنقلات کرم دار صنایع غذایی- لبنی- غذای کودک- مصارف خانگی و... میباشد. این شرکت با توجه به پیشرفت صنایع لبنی و با توجه به ذائقه مشتری تصمیم گرفت خامه های استریل طعم دار مانند خامه عسل- خامه موز- و خامه شیره خرما و ... را در سبد محصولات خود اضافه کند.

خامه فرادما
صبحانه

(هر سهم خامه سبک فرادما ۱۵ گرم)

خامه عسل
فرادما

وزن:

۲۰۰ گرم

توضیحات:

خامه فرادما فراورده ای است که با تکنولوژی پیشرفته فرادما (UHT ساخت کشور سوئد ) با دمای ۱۴۵ درجه سانتی گراد به مدت ۴ ثانیه استریل می شود که باعث نابودی تمام میکروارگانیسم ها با حفظ خواص کیفی بدون مواد نگهدارنده محصول می گردد و می توان این محصول را تا قبل از باز کردن درب آن در دمای محیط نگهداری کرد .این فرآورده وعده مناسبی برای صبحانه میباشد و همچنین در صنایع شیرینی- شکلات- و تنقلات کرم دار صنایع غذایی- لبنی- غذای کودک- مصارف خانگی و... میباشد. این شرکت با توجه به پیشرفت صنایع لبنی و با توجه به ذائقه مشتری تصمیم گرفت خامه های استریل طعم دار مانند خامه عسل- خامه موز- و خامه شیره خرما و ... را در سبد محصولات خود اضافه کند.

(هر سهم خامه عسل فرادما ۱۵ گرم)

 

وزن:

۲۰۰ گرم

توضیحات:

خامه فرادما فراورده ای است که با تکنولوژی پیشرفته فرادما (UHT ساخت کشور سوئد ) با دمای ۱۴۵ درجه سانتی گراد به مدت ۴ ثانیه استریل می شود که باعث نابودی تمام میکروارگانیسم ها با حفظ خواص کیفی بدون مواد نگهدارنده محصول می گردد و می توان این محصول را تا قبل از باز کردن درب آن در دمای محیط نگهداری کرد .این فرآورده وعده مناسبی برای صبحانه میباشد و همچنین در صنایع شیرینی- شکلات- و تنقلات کرم دار صنایع غذایی- لبنی- غذای کودک- مصارف خانگی و... میباشد. این شرکت با توجه به پیشرفت صنایع لبنی و با توجه به ذائقه مشتری تصمیم گرفت خامه های استریل طعم دار مانند خامه عسل- خامه موز- و خامه شیره خرما و ... را در سبد محصولات خود اضافه کند.

خامه خرما
فرادما

(هر سهم خامه خرما فرادما ۱۵ گرم)

 

خامه موز
فرادما

وزن:

۲۰۰ گرم

توضیحات:

خامه فرادما فراورده ای است که با تکنولوژی پیشرفته فرادما (UHT ساخت کشور سوئد ) با دمای ۱۴۵ درجه سانتی گراد به مدت ۴ ثانیه استریل می شود که باعث نابودی تمام میکروارگانیسم ها با حفظ خواص کیفی بدون مواد نگهدارنده محصول می گردد و می توان این محصول را تا قبل از باز کردن درب آن در دمای محیط نگهداری کرد .این فرآورده وعده مناسبی برای صبحانه میباشد و همچنین در صنایع شیرینی- شکلات- و تنقلات کرم دار صنایع غذایی- لبنی- غذای کودک- مصارف خانگی و... میباشد. این شرکت با توجه به پیشرفت صنایع لبنی و با توجه به ذائقه مشتری تصمیم گرفت خامه های استریل طعم دار مانند خامه عسل- خامه موز- و خامه شیره خرما و ... را در سبد محصولات خود اضافه کند.

(هر سهم خامه موز فرادما ۱۵ گرم)

وزن:

۵ کیلوگرم، ۱۰ کیلوگرم

توضیحات:

این محصول در دو نوع چرب و پر چرب به صورت منجمد در بسته بندی های پلی اتیلن ۵ و ۱۰ کیلویی به منظور استفاده در تولید سایر فرآورده های غذایی و لبنی، مانند: خامه بازسازی شده، کره پاستوریزه و... تولید و به بازار عرضه می گردد. این فراورده به عنوان ماده اولیه در صنایع لبنی نظیر تولید انواع خامه ـ انواع کره صنایع غذایی، صنعت نان و ... استفاده می شود .

خامه پاستوریزه چرب
منجمد ۳۵%

(هر سهم خامه پاستوریزه چرب ۱۵ گرم)

خامه‌ فرادما

(خامه‌ آشپزی) ۵۰ درصد

وزن:

۱۰۰۰ گرم

توضیحات:

این محصول از گروه خامه های فرادما می باشد که به دلیل بافت رقیق تر در مصارف آشپزی مورد استفاده قرار میگیرد شایان ذکر میباشدبا توجه به شرایط خاص تولید ان این نوع خامه را می توان تا قبل باز کردن درب ان در دمای محیط نگهداری کرد. این نوع خامه در بسته بندی تتراپک یک لیتری عرضه میگردد.

(هر سهم خامه فرادما آشپزی ۱۸ گرم)

وزن:

۲۰۰ گرم

توضیحات:

این محصول از گروه خامه های فرادما می باشد که به دلیل بافت رقیق تر در مصارف آشپزی مورد استفاده قرار میگیرد شایان ذکر میباشدبا توجه به شرایط خاص تولید ان این نوع خامه را می توان تا قبل باز کردن درب ان در دمای محیط نگهداری کرد. این نوع خامه در بسته بندی تتراپک ۲۰۰ گرم عرضه میگردد.

خامه‌ فرادما

(خامه‌ آشپزی) ۳۵ درصد

(هر سهم خامه فرادما آشپزی ۱۸ گرم)

خامه بورك

وزن:

۲۰۰ گرم

توضیحات: